Coșul meu
Iași
Telefon Laborator reconditionare turbine:
Telefon Service auto:
Adresă:
București
Telefon:
Adresă:
Suceava
Telefon:
Adresă:

Politica de Confidențialitate cu privire la GDPR

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al Turbolider, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele tale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protectia datelor" sau "GDPR"), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Intrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal il reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele tale cu caracter personal atunci când interactionați cu noi în legatură cu produsele și serviciile noastre.

1. PERSOANA RESPONSABILĂ DE PRELUCRAREA DATELOR TALE.

Responsabil pentru prelucrarea datelor tale personale este TURBO LIDER SRL („Turbolider”), având următoarele date de identificare:

 • Adresa: str. Aurel Vlaicu 77
 • Număr de înregistrare: J22/1847/2015
 • Cod fiscal: 35118646
 • Tel: 0745484444
 • Adresa de email: contact@turbolider.ro

Va informăm că Turbolider a desemnat un delegat pentru protecția datelor, pe care îl puteți aborda pentru orice chestiune referitoare la prelucrarea acestora la coordonatele menționate mai sus.

2. TIPURILE DE DATE COLECTATE SI PRELUCRAREA LOR

În prealabil va informăm că, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”), prin prelucrarea datelor personale se înțelege o serie de operațiuni cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestor date.

Turbolider poate colecta datele personale furnizate de tine precum: nume, prenume, adresa, telefon, e-mail. Datele colectate vor fi prelucrate prin stocarea lor în baza de date protejată a societății și utilizate in scopurile prevăzute în secțiunea următoare.

3. TEMEIUL JURIDIC SI SCOPUL PRELUCRARII

Datele personale vor fi prelucrate conform următoarelor dispoziții legale:

 • art. 6.1. lit. a) din Regulament dacă prelucrarea se realizează în baza consimțământului tău;
 • art. 6.1. lit. b) din Regulament dacă prelucrarea este necesară în vederea încheierii/executării unui contract cu tine sau cu societatea pe care o reprezinți;
 • art. 6.1. lit. c) din Regulament dacă prelucrarea datelor tale este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale;
 • art. 6.1. lit. f) din Regulament dacă prelucrarea se realizează în scopul unui interes legitim al societății noastre.

Cu titlu exemplificativ, datele personale ale persoanei interesate vor fi procesate în următoarele scopuri:

Procesarea comenzilor

• Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru facturarea si livrarea produselor comandate
• E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a-ți confirma comanda și pentru a te informa despre statusul comenzii
• Număr de telefon – te vom contacta dacă apar probleme la livrarea produselor
• Adresa de livrare – avem nevoie de aceste date pentru livrarea produselor comandate
• Adresa de facturare – avem nevoie de aceste date pentru a emite factura

Contact și Suport tehnic

• Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a te identifica
• E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a comunica cu tine
• Număr de telefon – folosit pentru a-ți răspunde la intrebări/sesizări

Funcționarea site-ului Turbolider

• Adresă IP – necesară pentru funționarea corectă și în condiții de singuranță a site-ului.

Newsletter Turbolider

• Nume și prenume – avem nevoie de aceste informații pentru a-ți comunica într-un mod mai personal.
• E-mail – avem nevoie de aceste informații pentru a putea trimite newsletter-ul.

Comportament online

Datele tale personale pentru istoria navigării sunt transmise partenerilor noștri descriși în politica de cookies. Te rugăm să consulți descrierea acestor parteneri în pagina Politica de cookies.

Marketing

Cu scopul de a te ține la curent cu cele mai noi informatii și oferte legate de produsele/serviciile care te interesează, astfel datele tale personale furnizate la abonarea la newsletter-ul nostru vor fi încărcate în Mailchimp, care va acționa ca împuternicit pentru Turbolider. Procesatorii operează livrarea newsletter-ului nostru. Politica lor de confidentialitate poate fi consultată la Mailchimp.

Furnizorii de servicii cu care colaborăm pentru a ne desfășura activitatea sunt:

4. DURATA PĂSTRĂRII DATELOR PERSONALE

Turbolider va păstra datele personale numai în timpul perioadei rezonabil necesare, ținând cont de durata relațiilor contractuale sau a efectelor acesteia după expirare.

Acest lucru înseamnă că poate păstra datele personale o perioadă rezonabilă, inclusiv după ce persoana interesată nu mai desfășoară activitate în cadrul societății cliente sau au încetat raporturile contractuale cu această din urmă. După această perioadă, datele personale vor fi șterse, cu excepția datelor salvate pentru restaurare în caz de avarie. În acest ultim caz, datele vor fi șterse dacă prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

Cu toate acestea, contractele, facturile si alte documente contabile vor fi păstrate pe perioada legală in baza interesului legitim al societății de a ține evidența și proba conținutul raporturilor juridice cu partenerii săi contractuali.


5. DESTINATARII DATELOR PERSONALE

Datele personale ale persoanei interesate vor putea fi cedate/comunicate următorilor destinatari:

 • Societăți afiliate din grupul Turbolider sau subcontractori independenți;
 • Instituții publice, în cazul în care acestea le solicită, în conformitate cu normele fiscale, de protecție a muncii, de siguranță socială sau cu oricare alte reglementări aplicabile.

Societatea poate primi date de la alte persoane în vederea realizării unui proiect, care declară, în calitate de operatori, că au obținut acordul persoanei vizate pentru transmiterea datelor.

În orice caz, terții cu care se partajează anumite date cu caracter personal vor dovedi în prealabil adoptarea măsurilor de natură tehnică și organizatorice adecvate pentru protecția corectă a datelor acestora.


6. MĂSURI DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE

Baza de date Turbolider este protejată prin tehnici de securitate a informației, precum firewall-uri și proceduri de control al accesului, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date și pentru a garanta confidențialitatea acestora.

Te informăm că am adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta siguranța și integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesăm, precum și pentru a evita pierderea, modificarea și/sau accesarea acestora de către terți neautorizați.


7. COOKIE

Te informăm că folosim cookie-uri pe site-ul nostru. Acestea sunt fișiere mici pe care browserul tău le creează automat și care sunt stocate pe dispozitivul tău (laptop, tabletă, smart phone etc.), atunci când vizitezi site-ul nostru web. Cookie-urile nu dăunează dispozitivului tău, nu conțin viruși sau alte programe rău intenționate. Informațiile sunt stocate in funcție de dispozitivul specific folosit pentru site-ul nostru.

Utilizarea cookie-urilor servește pentru a facilita folosirea site-ului nostru. De exemplu, folosim așa-numitele cookie-uri de sesiune pentru a recunoaște că ai vizitat deja anumite pagini pe site-ul nostru. Acest lucru ne permite să afișăm în mod corespunzător oferta noastră pe site. În plus, modulele cookie ne ajută să determinăm din ce țară accesezi site-ul nostru web pentru a putea afișa conținut pentru fiecare țară. Aceste cookie-uri sunt șterse automat după ce părăsești site-ul nostru web (durata setării / procesării cookie-ului este, prin urmare, vizita pe site, "sesiunea").

Majoritatea browserelor acceptă cookie-urile în mod automat. Cu toate acestea, poți seta browserul astfel încât să nu fie stocat nici un cookie pe dispozitivul tău sau întotdeauna să apară un indiciu înainte ca un nou modul cookie să fie stocat acolo. De asemenea, poți dezactiva modulele cookie deja salvate prin setările browserului. Cu toate acestea, dezactivarea sau neacceptarea cookie-urilor te poate împiedica să utilizezo toate funcțiile site-ului nostru și este posibil să nu poți utiliza corect site-ul web.

Mai multe informații despre modulul cum sunt folosite cookie-urile în site-ul nostru pot fi consultate aici.

8. DREPTURILE TALE LEGATE DE DATELE PERSONALE

În cele ce urmează îți transmitem o listă a drepturilor tale pe care le poți exercita prin intermediul adresei electronice:

Dreptul de acces - Ai dreptul să obții confirmarea în legătură cu procesarea sau nu a datelor personale care te privesc, precum și să obții accesul la acestea.

Dreptul la rectificare - Ai dreptul să soliciți ca Turbolider să rectifice datele personale atunci când sunt inexacte sau să se completeze în cazul în care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor din baza noastră de date - Ne poți solicita ca datele personale să fie șterse atunci când, între altele, datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate ori daca îți retragi consimțământul si nu mai exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare.

Dreptul la restricționarea prelucrării - Ai dreptul să soliciți limitarea prelucrării datelor in situații in care: contestezi exactitatea acestora, pentru o perioada necesara verificării datele tale; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi; pe durata verificării daca drepturile noastre legitime prevalează asupra celor exercitate de tine, in situația in care te-ai opus prelucrării.

Dreptul la portabilitate - Ai dreptul să primești datele personale în format structurat, de uz obișnuit și cu citire mecanică, și de a le transmite altui responsabil, atunci când procesarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și se efectuează prin mijloace automatizate.

Dreptul la opoziție - Te poți opune ca datele personale să facă obiectul unei prelucrări de către societatea noastră, inclusiv în legătură cu elaborarea de profiluri. În acest caz, Turbolider nu va mai procesa datele tale, cu excepția situației in care exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea.

Dreptul de a depune plângere - Ai dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere.

9. Plângeri

Ai dreptul sa depui o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. In România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Fără a-ți afecta dreptul tău de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, te rugăm sa ne contactezi în prealabil, și îți promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă apărută, pe cale amiabilă!

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele tale cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. In cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care te rugăm să verifici periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Variantă actualizată în data de 16 august 2019.